Kiểm soát chất lượng

Chúng tôi làm cho 100% kiểm tra xuất hiện của vải của chúng tôi tại vải màu xám, sau khi nhuộm và trước khi đóng gói. Chúng tôi có phòng thử nghiệm trong nhà để kiểm tra các tính chất vật lý của vải cho mỗi đơn đặt hàng.

Có máy kéo để kiểm tra độ bền xé, độ bền kéo, độ trượt đường may, cường độ bùng nổ, độ bền băng; Máy Martindale để kiểm tra mài mòn; Thiết bị chống thấm nước; Máy chống nước; Máy giặt để kiểm tra độ co vải, độ bền giặt vải; Hộp đèn, máy sắt, máy may chuyên nghiệp, dụng cụ phân tích vải vv

Có cuộc họp chất lượng vào mỗi chiều thứ Năm để thảo luận về các vấn đề chất lượng đã xảy ra trong tuần này và tìm giải pháp cải tiến.